Mecenatens comeback

bank-note-209104_1280

Mecenater – en välgörenhetstrend som dog ut under 1800-talet? Tänk om! Konstprojektet Ropa låter mecenaten göra comeback i ny tappning.
– Vi vill göra mecenatsystemet folkligt, säger Daniela Auerbach från Ropa.

Vid Telefonplan i Stockholm huserar Ropa, ett projektrum för samtidskonst. Verksamheten baseras helt på bidrag från enskilda donatorer.
Idén till Ropa föddes förra våren av tre nyutexaminerade Konstfackelever, Daniela Auerbach, Lovisa Henoch och Mikaela Krestesen. Syftet med Ropa är att inte bara visa färdiga verk som på ett galleri. Även pågående konstnärliga processer ställs ut och det arrangeras olika aktioner, som diskussionsaftnar.
Att få bidrag till projektet visade sig dock vara svårt. De sökte kulturbidrag, men fick avslag. Kontaktade hundratals företag, i linje med regeringens påbud att kultur och näringsliv ska mötas. Ett företag nappade, resten sa blankt nej. Några med motiveringen att de redan
skänkte pengar till Bris. Då föddes idén om ett mecenatsystem.
– Vi gick tillbaka mot hur det sett ut historiskt. Då har det ofta handlat om personer med mycket pengar som stöttat en specifik konstnär och därav kanske fått vara med i ett motiv på en tavla, något som har varit mycket kreddigt att kunna göra, säger Daniela Auerbach.

Tanken med Ropas mecenatsystem är i stället att vem som helst som vill stödja den oberoende samtidskonsten ska kunna göra det.
Det finns två slags mecenater. Dels den som väljer att föra över en viss summa varje månad. Och så de som ger en engångssumma, till exempel via sms, eller lämnar en peng i brevlådan vid entrén till Ropas lokal. Varje givare belönas med knappen: ”jag är mecenat”.
Genom mecenatsystemet hoppas Ropa kunna stödja konst som har svårt att hävda sig kommersiellt. De vill också lyfta upp konstnärens värde och ge konstnären en skälig ersättning.
– Det här är ett yrke. Vi anser att man i ett arbete som man jobbat mycket med under flera månader också ska kunna få en lön, precis som i alla andra yrken, säger Daniela Auerbach.
Mecenatsystemet och projektrummet Ropa har nu varit igång sedan februari i år. Hittills har de fått in drygt 20 000 kr. Daniela Auerbach poängterar att Ropa inte motsätter sig statligt stöd. De kommer fortsätta att söka bidrag. Men mecenatsystemet kan fungera som ett komplement, ett sätt att ge samtidskonsten utrymme utan krav att den måste vara kommersiellt gångbar.
– Att vara konstnär är ju lite som att vara uppfinnare, och man måste uppfinna olika sätt att lösa sin ekonomiska situationen, säger Daniela Auerbach.

© Lisa Gahnertz
Publicerad i Göteborgs-Posten, 11 juni 2009

Du kan inte längre kommentera.